Share
2019 Chinese Movies » Cyan Wizard 青衣道师

Cyan Wizard (2019)

青衣道师


Cyan Wizard Movie Poster, 青衣道师 2019 Chinese film
Cyan Wizard Movie Poster Director: Yan Yuchao

Cast:


Li Xinze Taoist
Lin Fengye Wang Junquan
Fuhe Anqi He Jiaoniang
Yue Dongfeng Chief
Song Jiaxin Water Ghost, Qiao Er
Liu Ziyu Zhang Sheng
Hou Jiannan Hedgehog Demon, Kou Laoer
Yu Huitao Kou's Father
Zhu Ziyue Xiao Li
Guo Jinhao  


Also Known As:
Qing Yi Dao Shi

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 13 April 2019
Runtime: 90 minutes

Genre: Action, Fantasy
Similar Movies and TV Shows
Bajie Subdues Demons 2 (2019)
The Beautiful Female Fox (2019)
Big Trouble in Dragon Palace (2019)
Black Mountain Old Demon (2019)
Crazy Monk (2019)
Demon Performance Record (2019)
Green Snake (2019)
The Incredible Monk 3 (2019)
Monkey King - The Volcano (2019)


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Adventure Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies

2019 China Movies
2019 Chinese Action Movies
2019 Chinese Fantasy Movies
2019 Chinese Action TV Series
2019 Chinese Fantasy TV Series


Trending


Trendbest
footers