Share

Ji Gong (Character)

Movies and TV SeriesAdaptations:

Movies:

TV Series:


Name Ji Gong
Other Names Li Xiuyuan
Chan Master Daoji
Gender Male
Home Lingyin Temple, Hangzhou, Zhejiang, China
Treasure Fan
Powers Shapeshifting
Era Song Dynasty
Appearance Ji Gong
Ji Gong Characters:

Trending


Trendbest
footers