Share
1986 Chinese TV Series » Investiture of the Gods

Investiture of the Gods (1986)

TV Series

Investiture of the Gods Poster, 1986 Chinese TV drama series
Investiture of the Gods PosterCast:


Chen Huilou Jiang Ziya
Debbie Chou Daji
Lei Weiyuan King Zhou of Shang, Di Xin
Wang Rui Jade Pure One
Ye Zhaoxu Chong Houhu
Meng Yuan Bi Gan
Gao Zhenpeng You Hun
Xue Han Fei Zhong
Debbie Chou Nuwa
Huang Yongguang Immortal Taiyi
Lin Zhaoxiong King Wen of Zhou, Ji Chang
Song Hong King Wu of Zhou, Ji Fa
Li Zhijian Huang Feihu
Ding Huachong Nezha
Wang Shufen Snake Demon
Lin Xiaojun Cat Demon
Fan Yixiang Rat Demon
Wang Huiwu Shen Gongbao
Zhao Xuehuang Erlang Shen, Yang Jian
Huang Guanfa Howling Sky Dog
Chu Benke Grandmaster of Heaven
Jiang Ying Red Ghost
Lin Guangjin White Ghost
Ou Wanlin Nine-headed Pheasant
Xue Zhangwen Wu Ji
Zhou Zhonglin Minister WenAlso Known As:
Feng Shen Bang

Country: Taiwan
Language: Mandarin
Release Date: 1986
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Episodes: 34


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best Taiwan Movies
Most Popular Taiwan Movies
Most Popular Taiwan Drama Series
Shang Dynasty Movies and TV Series
Zhou Dynasty Movies and TV Series
Investiture of the Gods


Trending


Trendbest
footers