Share
1990 Chinese TV Series » Investiture of the Gods

Investiture of the Gods (1990)

TV Series

Investiture of the Gods Poster, 西游记后传 1990 Chinese TV drama series
Investiture of the Gods PosterDirector: Guo Xinling

Cast:


Fu Yiwei Daji
Lan Tianye Jiang Ziya
Da Qi King Zhou of Shang
Zhang Xiaolin King Wu of Zhou, Ji Fa
Wei Qiming King Wen of Zhou, Ji Chang
Tong Chun-Chung Bo Yikao
Xu Ya Shang Qingjun
Wang Zhengwei Huang Feihu
Xu Yong Huang Tianhua
He Wei Nezha
Shi Zhengquan Wen Zhong, Minister
Li Jianhua Erlang Shen, Yang Jian
Lei Changxi Shen Gongbao
Ji Zhenhua Bi Gan
Sun Jihong Jade Pipa Demon
Liu Angu Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Zhu Weizhong Lei Zhenzi
Wang Haidi Jinzha
Zhou Ming Muzha
Yuan Zhiyuan Old Man of the South Pole
Fang Yang Immortal Yuding
Zhang Hongxin Immortal Taiyi
Sun Jixiang Daode Zhenjun
Lu Ye Master in Cloud
Gu Yan Fire Spirit Goddess
Rebecca Chan Nuwa
Wu Cihua Jade Pure One
Qian Feng Grandmaster of Heaven
Xu Chengxian Grand Pure One
Yao Mingde Chong Heihu
Xia Shasha Nine-headed Pheasant
Qiao Qi Prime Minister Shang Rong
Zhang Fei Jizi
Li Weizeng Weizi
Lu Ling Queen Jiang
Yu Huadong Tu Xingsun
Wu Huibiao Wu Ji
Li Xinlong San Yisheng
Wang Ruoli Tai Si
Liu Changwei Bo An
Deng Liguo Guangchengzi
Ou Ailing Cloud Sky Fairy
Xu Jinli Jasper Sky Fairy
Sun Li Jade Sky Fairy
Yu Minzhen Lady Ma


Also Known As:
Feng Shen Bang

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 1990
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Episodes: 36Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Shang Dynasty Movies and TV Series
Zhou Dynasty Movies and TV Series
Investiture of the Gods

Trending


Trendbest
footers