Share
2003 Chinese TV Series » Moon Fairy

Moon Fairy (2003)

TV Series

Moon Fairy Poster, 2003 Chinese TV drama series
Moon Fairy PosterDirector: Pan Wenjie

Cast:


Fann Wong Chang'e, Moon Goddess
Fann Wong Xun Yue
Christopher Lee Houyi, King of Huainan
Wen Zhengrong Goddess Luo
Andrew Lin He Bo, God of the Yellow River
Carrie Ng Xihe
Zheng Anlun Jade Rabbit
Liu Wei Emperor Wu of Han
Wang Huichun Emperor Jun, Di Jun
Ge Lei Queen Mother of the West
Kent Cheng Fu Xi
Wu Yue Eldest Golden Crow
Li Jinrong Jiu Ge, Ninth Golden Crow
Gong Jie Little Dragonfly
Ding Luju The Sun
Elvis Tsui Luan Da


Also Known As:
Ben Yue

Country: China, Singapore
Language: Mandarin
Release Date: 2003

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Chang'e

Trending


Trendbest
footers