Share
2013 Chinese TV Series » Fox Fairy

Fox Fairy (2013)

TV Series

Fox Fairy Poster, 2013 Chinese TV drama series
Fox Fairy PosterDirector: Ye Zhaoyi

Cast:


Choo Ja-Hyun Nie Xiaoqian / Nine-tailed Fox
Chi Shuai Ning Caichen, Scholar
Louis Fan Yan Chixia, Taoist
Elvis Tsui Black Wind Old Demon
Wu Yujin Nie Xiaoqian's mother
Meng Xia Yan Yusheng
Zhang Pei Tree Demon Granny
Serena Hu Du Yuerong
Zheng Kai Tao Jin
Zhong Sihua Nie Xiaohuan
Bai Jinbo Guo Xiaosi
Lin Xiaoshi Blood Demon
Wang Jing  Also Known As:
Hu Xian

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 25 January 2013

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, RomanceRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Strange Stories from a Chinese Studio
Nie Xiaoqian


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers